DATABESKYTTELSE | Unilabs Skip to main content

DATABESKYTTELSE

1 Offentlig udtalelse

Hos Unilabs følger vi et mantra: CARE BIG. Vi sætter stor pris på det, der betyder mest for vores kunder, herunder de følsomme data, der er involveret i diagnosticering, og sikring af dine persondata.

Vores forpligtelse til at opretholde de højeste standarder for databeskyttelse, i overensstemmelse med regler som GDPR, understreger vores dedikation til at vinde og bevare din tillid. Vi forstår vigtigheden af at beskytte dine oplysninger, hvilket afspejler vores grundlæggende overbevisning om at beskytte din tillid til vores brand. Hos Unilabs er databeskyttelse ikke bare en prioritet – det er en grundlæggende forpligtelse, som vi med stolthed står ved.

Hvor står Unilabs i forhold til GDPR?

Unilabs er fuldt ud forpligtet til at overholde GDPR på tværs af alle sine enheder. Uanset om det er patientdata, medarbejderjournaler, kundeoplysninger, leverandøroplysninger eller andre persondata inden for vores forretningsaktiviteter, prioriterer vi at opfylde GDPR-forpligtelserne og kerneprincipperne for etik.

Vores dedikerede team af databeskyttelseseksperter, der overvåges af koncernens databeskyttelsesrådgiver, sikrer, at bedste praksis anvendes konsekvent i hele Unilabs-koncernen med en løbende forbedring. Du kan være sikker på, at dine persondata håndteres med den højeste grad af omhu og streng overholdelse af GDPR-standarderne.

Databehandling:

I henhold til GDPR er Unilabs forpligtet til kun at indsamle og behandle persondata til specifikke og legitime formål. Vi fører en fortegnelse over alle behandlingsaktiviteter (ROPA), der skitserer hver behandlingsaktivitet sammen med dens formål og retsgrundlag. Denne fortegnelse revideres regelmæssigt for at afspejle ændrede arbejdsmetoder. Når vi engagerer tredjeparter til at behandle persondata på vores vegne, udviser vi den største forsigtighed. Vi etablerer kontraktlige databehandlingsaftaler for at sikre, at de registreredes rettigheder opretholdes, og anvender passende due diligence for at sikre, at databehandlerne kan opfylde og handle i overensstemmelse med deres GDPR-forpligtelser.

Gennemsigtighed: GDPR kræver, at der er passende foranstaltninger på plads til at håndtere persondata i hele deres livscyklus. Unilabs har kontroller:

 • For at sikre, at der kun indsamles et minimum af persondata;
 • For at gøre det muligt at rette og ajourføre persondata; og
 • For at bortskaffe persondata, når de ikke længere er nødvendige eller relevante.

Unilabs er fuldt ud gennemsigtig med hensyn til, hvordan persondata behandles af koncernens virksomheder. Persondata kortlægges for at muliggøre indsamling, opbevaring, brug, ændring eller sletning af sådanne data i henhold til GDPR-kravene og de registreredes anmodninger.

Datasikkerhed:  Hos Unilabs er datasikkerhed af allerstørste betydning for os.  Vi vurderer og forbedrer løbende vores sikkerhedssystemer, organisatoriske foranstaltninger og arbejdspraksisser for at minimere vores sårbarhed over for trusler. Ved at implementere de strengeste sikkerhedskontroller sikrer vi, at persondata til enhver tid er tilgængelige for virksomheden, samtidig med at de løbende beskyttes mod ondsindede aktører.

Hvad skal der ske nu?

Hos Unilabs er det vores prioritet at levere en enestående kundeoplevelse. Vi er dedikerede til at foretage operationelle ændringer, der følger GDPR og landespecifik sundhedslovgivning.  Vi forpligter os til at holde alle vores kunder, patienter og leverandører, uanset hvor de bor, og alle lokale tilsynsmyndigheder informeret om hele denne udvikling.
 


For at få mere information om vores compliance-rejse kan du sende os en mail på dpo@unilabs.com

 

2 Informationsmeddelelser

GDPR kræver, at dataansvarlige giver de registrerede oplysninger om deres behandling og relaterede forhold og de registreredes rettigheder i en kortfattet, gennemsigtig, klar og let tilgængelig form ved hjælp af almindeligt sprog.

Unilabs globale informationsmeddelelse til sundhedspersonale.

Unilabs globale informationsmeddelelse til jobansøgere.

Unilabs globale informationsmeddelelse til journalister.

Unilabs globale informationsmeddelelse til leverandører.

Unilabs globale informationsmeddelelse til besøgende på hjemmesiden.

Unilabs globale informationsmeddelelse til medarbejdere.

 

3 Information om dine rettigheder

I henhold til GDPRhar enhver person, som er den registrerede, forskellige rettigheder i forhold til at disponere over sine persondata. Registrerede bør være opmærksomme på, at deres nye rettigheder i henhold til GDPR ikke altid er "absolutte", og at der gælder begrænsninger, som er kodificeret i lovteksten. F.eks. kan retten til sletning ikke finde anvendelse, hvis det ikke er i offentlighedens interesse, eller hvis det er relevant for en sag ved domstolene.

Vi giver nedenfor et resumé af de vigtigste relevante oplysninger, men du er velkommen til at kontakte GDPR-lovgivningsorganet via denne URL:  https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en .

3.1 Adgang. Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt vi behandler persondata om dig, samt at anmode om adgang til disse persondata. Du har ret til at vide, hvorfor vi indsamler persondata, og hvordan vi behandler dem, hvilken type persondata vi behandler, hvilke organisationer der modtager persondataene, og hvordan persondataene opbevares.

3.2 Indsigelse mod behandling. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af persondata, der er baseret på vores legitime interesser. Men hvis vi har tvingende legitime grunde, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, kan vi have ret til at fortsætte behandlingen. Hvis behandlingen er baseret på samtykke, har du ret til at trække dit samtykke til Unilabs' brug af dine persondata tilbage. Dette vil ikke påvirke brugen af oplysningerne om dig, før du trækker dit samtykke tilbage.

3.3 Indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring. Du har altid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata til direkte markedsføringsformål.

3.4 Berigtigelse. Du har ret til at anmode om berigtigelse af unøjagtige eller ufuldstændige persondata, begrænsning af vores behandling og komplettering af ufuldstændige persondata.

3.5 Sletning. Du har også ret til at anmode om, at dine persondata slettes under visse omstændigheder, f.eks. hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige.

3.6 Begrænsning af behandling. Du har ret til at anmode om, at behandlingen af dine persondata begrænses. Der er en risiko for, at vi ikke vil kunne levere vores tjenester til dig i den periode, hvor behandlingen er begrænset.

3.7 Dataportabilitet. Under visse omstændigheder har du ret til at få adgang til dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet) og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Denne ret er begrænset til persondata, som du har givet os, hvis de behandles med det formål at opfylde en kontrakt med dig eller baseret på dit samtykke.

3.8 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af persondata, er du velkommen til at kontakte os på dpo@unilabs.com. Hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine persondata på, har du ret til at gøre det til databeskyttelsesmyndigheden i din jurisdiktion.  
Se:  https://www.gdprregister.eu/gdpr/dpa-gdpr/

3.9 Du kan få adgang til portalen til anmodning om rettigheder ved at klikke på følgende link: Privacy Web Form (onetrust.com)

 

4 Cookies

4.1 Unilabs bruger cookies til at modtage og registrere oplysninger, og vi kan også bruge andre teknologier til at modtage oplysninger ("automatisk dataindsamling"). Dette kan omfatte personlige oplysninger fra din browser.

4.2 Generelt set er cookies små datafiler, der sendes til din webbrowser på din computer, til din mobiltelefon eller andre tekniske enheder, som du bruger. Cookies gemmer oplysninger på den tekniske enhed og fungerer som en hukommelse, hvilket betyder, at din tekniske enhed huskes, når du besøger webstedet igen.

Der findes to slags cookies: sessionscookies og permanente cookies. Sessionscookies findes kun, indtil du lukker webbrowseren ned på den tekniske enhed. Permanente cookies findes i en længere, specificeret periode.

4.3 De oplysninger, der indsamles af cookies, kan omfatte følgende:

 • Geolokalisering
 • Besøgstidspunkt, besøgte sider og tid brugt på hver side af websiderne
 • Oplysninger om det henvisende websted (f.eks. den URL, en bruger fulgte for at komme til dette websted)
 • Domæne, browsertype og sprog
 • Land og tidszone
 • Klik-adfærd
 • Type af operativsystem (OS)
 • Flash-version, JavaScript-understøttelse, skærmopløsning og evne til at behandle skærmfarver
 • Netværksplacering og IP-adresse.
 • Download af dokumenter
 • Klik på links, der fører til eksterne websteder
 • Fejl under udfyldelse af formularer
 • Klik på videoer
 • Rulledybde
 • Interaktioner med webstedsspecifikke widgets

4.4 Unilabs bruger cookies til at modtage oplysninger om brugen af webstedet. Oplysningerne hjælper os med at forbedre vores websted og vores tjenester. Du kan normalt ændre indstillingerne i din webbrowser for at slå alle cookies fra, for at afvise nye cookies eller for at få din enhed til at advare dig, når der sendes nye.

4.5 For at ændre cookies skal du bruge browserindstillingerne. Alle webbrowsere er forskellige, men du kan altid bruge hjælpemenuen i din browser til at finde ud af, hvordan du ændrer dine cookies. Ændring af cookies skal ske i alle de browsere, du bruger, hvis du ønsker, at cookie-indstillingerne skal være de samme. Hvis du slår dine cookies fra, skal du være opmærksom på, at nogle af tjenesterne på webstedet muligvis ikke fungerer korrekt.

4.6 Oplysninger, der kan bruges til at identificere brugere af webstedet, videregives til tredjeparter (Google Analytics). Oplysninger, der ikke kan knyttes til brugerens identitet, kan videregives. Hvor lang tid de oplysninger, der modtages fra cookies, gemmes, afhænger af, hvor ofte du besøger webstedet.

5 Yderligere spørgsmål

Kontakt os på dpo@unilabs.com, hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende denne politik.

Velkommen til Unilabs.dk

Fortsæt til hjemmesiden

ELLER VÆLG ET UNILABS LAND FRA LISTEN NEDENFOR